Zisk státní elektrizační přenosové soustavy loni dosáhl 124 milionů eur

K vyšší efektivitě přispívají také efektivní řízení nákladů, včetně snížení mezd top managementu.

Společnosti Slovenská elektrizační přenosová soustava, s., (SEPS) se v loňském roce ekonomicky dařilo.

Zaznamenala zisk před zdaněním ve výši 124 milionů eur, což bylo meziročně 2,5násobně více.

Zisk po zdanění dosáhl přes 105 milionů eur, přičemž oproti roku předtím vzrostl téměř šestkrát.

Efektivnější řízení nákladů i nižší mzdy
Podle člena představenstva a vrchního ředitele úseku ekonomiky SEPS Jaroslava Vacha v loňském roce měly celkové výnosy přes 479 milionů eur a náklady přes 355 milionů eur.

Společnost za rok 2022 odvede do státního rozpočtu daň z příjmů podle odhadu ve výši 18,5 milionu eur, za rok 2021 to bylo více než 31 milionů eur.

„Hospodářský výsledek na úrovni 105 milionů eur reflektuje naši vyšší efektivitu i strukturu výnosů. K vyšší efektivitě přispívají efektivní řízení provozních nákladů, včetně snížení mezd top managementu,“ řekl v úterý na setkání s médii Vach.

Výrazný meziroční růst čistého zisku ve srovnání s rokem 2021, kdy dosáhl 18 milionů eur, souvisí s tím, že SEPS musel provést účetní operaci a prosadit kapitálový vklad v dceřiné společnosti OKTE, a.s.

„Hospodářský výsledek, kdyby nebylo přecenění, tak je o 91 milionů eur vyšší,“ vysvětlil předloňský nižší čistý zisk Vach.

Mimořádný výnos zabránil navýšení tarifu
Předseda představenstva a generální ředitel SEPS Peter Dovhun poznamenal, že hospodářský výsledek, který bude součástí daňového přiznání, je již po odečtení 153 milionů eur z výnosů loňského roku.

Společnost by měla kromě daně z příjmu odvést do státního rozpočtu spolu s dividendou 80 milionů eur ak tomu uvedených 153 milionů eur, aby nebyly zvýšeny tarify elektrické energie.

Ministerstvo financí jako akcionář po dohodě s vedením SEPS mohlo zajistit, aby navzdory zvýšeným cenám na trhu s elektřinou zůstal tarif za ztráty v přenosu na úrovni loňského roku přes 1,71 eura za megawatthodinu.

Mimořádný výnos společnosti z přeshraničního provozu ve zmiňované výši 153 milionů eur zabránil několikanásobnému navýšení tarifu na více než 8,65 eura za megawatthodinu.

Největší náklady provozovatele přenosové soustavy představují podpůrné služby, které jsou nezbytné pro udržování rovnováhy v soustavě.

Navzdory krizi a vysokým cenám vstupních komodit je společnost podle vlastních slov obstarala za férové ceny, zároveň bezpečně snížila jejich pořizovaný objem o 40 procent z 1 400 megawattů v roce 2022 na 960 megawattů v roce 2023. V opačném případě by podle SEPS byly náklady na elektřinu pro občany Slovenska mnohonásobně výše.

Co jsou kanabinoidy a jak fungují?

Kanabinoidy představují látky, o kterých se stále častěji hovoří v souvislosti se širokým spektrem jejich pozitivních účinků. Které to jsou? Co jsou kanabinoidy a jaký...

Reklamní Předměty s Potiskem

Reklamní předměty s potiskem jsou v dnešní době klíčovým nástrojem marketingové komunikace. Nejenže posilují povědomí o značce, ale také budují vztah s klientem. Od...

Vyspělým ekonomikám se zatím daří vyhnout se pádu do recese

V rozvíjejících se ekonomikách se mnohé potraviny, jako maso či vejce, staly luxusem. Globální ekonomika i téměř rok od začátku ruské agrese stále snáší následky...

Další články autora